Hvorfor er jeg privatpraktiserende talepædagog:

Jeg vil gerne være den talepædagog, I som forældre kan få hjælp af ”nu og her” og ”på jeres præmisser” fordi jeg brænder for den tidlige, forebyggende indsats.

Jo tidligere indsats jo bedre.


Jeg ved, at alle forældre ønsker, at jeres barn skal klare sig så godt som muligt i børnehaven eller skole - fagligt som socialt, og trives i det hele taget.


Sproglige udfordringer kan være en stor barriere og problem for den enkelte.

Det kan være afgørende for et barns udvikling, trivsel og fremtidige skolegang, at barnet får tidlig hjælp.

Mit arbejde er et supplement til de ydelser, nogle kan blive visiteret til at modtage i det offentlige system, hvor jeg kan tilbyde jer et eget valg mht. den vigtige, tidlige eller yderligere indsats - uden ventetid.

Alle skal have en chance.

 

Min baggrund:

Jeg er uddannet talehørelærer, og har i alt mere end 25 års erfaring i at arbejde med børn og unge, herunder 14 år i kommunalt regi i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).


Min uddannelse i logopædi er med fokus på tale, sprog, stemme, stamme og hørelse og specialpædagogik.

 

Min erfaring er alsidig og inkluderer børn og unge med diverse udfordringer. I min oprindelige uddannelse som folkeskolelærer, har jeg arbejdet inden for det specialpædagogiske felt, både i folkeskolen og på efterskole.

.

Desuden har jeg mange års erfaring fra arbejde i vuggestue, børnehave, med mentalt handicappede og udviklingshæmmede, foruden en faglig baggrund inden for sygeplejen.

 


Vision:

  • Jeg støtter børn i deres sproglige udvikling, så de bliver bedre i stand til at klare sig i hverdagen, i institution og i skole.
  • Jeg yder målrettet indsats og vejledning til børnene og de voksne omkring barnet.
  • Jeg arbejder altid med respekt og indføling for den enkelte.
  • Jeg vil, ved en tidlig målrettet indsats, støtte børn og unges udvikling generelt, øge muligheden for bedre indlæring, øget selvværd og større livsglæde og livsduelighed.